Informatie voor verwijzers

Bent u

  • pastoraal betrokken
  • huisarts
  • paramedicus
  • GGZ instelling
  • schoolleiding

en zoekt u laagdrempelige christelijke psychosociale hulp voor een client, patient of relatie, maar geen therapie dan kan Elpidos Pastorale Counseling helpen.

Wat is counseling?
Counseling is psycho-sociale hulpverlening door gesprekken en is gericht op verandering van moeitevolle situaties en persoonlijke problemen geestelijke aard. Pastorale counseling is hulp waarbij de orientatie en inspiratie gevonden wordt in Bijbelse principes voor levensbeschouwing.         Mensen die vanuit een persoonlijk geloof invulling geven aan het leven kunnen behoefte hebben aan hulp die daar bij aansluit. Zij vinden bij Elpidos Counseling die hulp.

Voor wie is counseling bedoeld?
Geestelijk gezonde mensen kunnen te maken krijgen met problemen van allerlei aard:verstoorde relaties op het werk, in de familie, in het huwelijk, angstklachten, ziekte, (over)bezorgdheid, schuld of schuldgevoelens, neerlsachtigheid. Problemen brengen je uit je evenwicht en hele heftige problemen kunnen veroorzaken dat het niet meer lukt om de chaos aan emoties het hoofd te bieden. Dan is er behoefte aan hulp van een buitenstaander. Dit kan een dominee of voorganger zijn, een pastoraal werker maar ook een goed gesprek met een collega, een teamleider of fysiotherapeut tijdens een behandeling kan wonderen doen. Heel vaak is dat voldoende.

Wanneer kan een beroep op een pastoraal counselor nuttig zijn?
Wanneer problemen zo complex zijn kan het gebeuren dat er onvoldoende adequate hulp geboden kan worden in de naaste omgeving. Meer professionele hulp is gewenst. De kerk, de huisarts of de werkgever kan dan gebruik maken van de professionele pastorale counseling van Elpidos Counseling, indien gewenst in samenwerking met de kerkelijke gemeente. Door inzichtgevende gesprekken worden mensen geholpen de klachten te onderzoeken, de (Bijbelse) oplossing te vinden en haalbare doelen te stellen die verandering inzetten die blijft.

 

cronjob