Pastorale counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van psycho-sociale hulpverlening, gericht op actieve verandering. Pastorale counseling zoekt naar Gods bedoeling met mensen in hun situatie. Waar pastorale zorg een kerntaak van de kerk is, kan pastorale counseling een aanvulling zijn op de zorg van de kerk [en andere reguliere hulpverlening] wanneer het gaat om complexere problemen, zoals rouw en verlieservaringen, laag zelfbeeld, angst en bezorgdheid, toenemende sombere gevoelens, een vertekend Godsbeeld of allerlei problemen in onderlinge relaties. Een beroepspsycholoog is niet direct nodig, de toegankelijke pastorale counselor kan laagdrempelige hulp bieden die ‘werkt’. Door stagnatie te verhelpen voor mensen die in principe altijd goed functioneren maar tijdelijk vastlopen. Na een aantal gesprekken kunnen zij weer zelfstandig verder. Het gaat hierbij dus nooit om psychiatrische problematiek en er wordt geen medicatie voorgeschreven.

Het gaat in de counseling over drie aspecten: samen Gods weg zoeken in de problemen, die op een concrete en zichtbare manier helpen toepassen en de innerlijke vrede die dit tot gevolg heeft ervaren.


Samenwerking tussen de praktijk en kerken/ gemeenten wordt indien gewenst graag gerealiseerd om mensen te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid.


De geboden hulp valt onder het beroepsgeheim, en wordt niet gedeeld zonder toestemming van de client.

Pastoraat

Pastoraat komt van het latijnse ‘pastor’, wat herder betekent. In het christelijk geloof is Jezus de Herder die zich bekommert om Zijn kudde, de gelovigen. Het beeld van een kudde komt uit de Bijbel en staat voor alle gelovigen samen, ongeacht hun kerkelijke ‘kleur’. Die kerkkleur is niet bepalend, maar wel of de ‘schapen’ de stem van de Herder kennen, want alleen zij ‘verstaan’ Hem; Joh. 10: 27-28. Het Bijbelse beeld laat iets zien van Gods zorg voor mensen, die Hij ziet als een kudde schapen zonder herder. Die herder wil Hij Zelf zijn.

 • Wanneer is Pastoraat en Contextuele Hulp zinvol?
  • Als je behoefte hebt aan verandering;
  • Als je vragen hebt over de zin en het doel van je leven;
  • Als je een klankbord zoekt ivm je persoonlijke situatie of ontwikkeling;
  • Als je beter wilt leren omgaan met hooggevoeligheid;
  • Als je van je minderwaardigheidsgevoelens af wilt;
  • Als je beter voor jezelf wilt zorgen;
  • Als je je leven weer in eigen handen wilt nemen;
  • Als je last hebt van schuldgevoelens;
  • Als je je bewust wilt worden van overtuigingen en gewoontes die jou ervan weerhouden om te doen of te bereiken wat je wilt;
  • Als je hulp kunt gebruiken bij het ontdekken waar je naar toe wilt;
  • Als je meer levensvreugde, passie en voldoening in je leven wilt;
  • Als een steuntje in de rug bij het transformeren van belemmerende gewoontes;
  • Wanneer je het moeilijk vindt om een bepaalde situatie een plek te geven in je leven;
  • Wanneer je wilt leren beter om te gaan met iets waar je moeite mee hebt;
  • Wanneer je wilt weten hoe je jouw eigen kracht en innerlijke hulpbronnen (nog) beter kunt aanspreken;

   ... en als je dat even niet alleen wilt of kunt....dan is een counselinggesprek of -traject misschien iets voor jou.

Heb je een specifieke vraag of klacht en hoe je die aangepakt wilt hebben? 
Samen kijken we welke behandeling bij jou past. 

 

Agnes Visser

Mijn werk is mensen in geestelijke of psychische nood te-recht helpen. Mijn passie is dit te doen vanuit mijn christelijke achtergrond en met oog voor zingeving in dit leven.

Agnes visser 2018

cronjob