wandelpastor header

Pastorale counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening, gericht op actieve verandering. Pastorale counseling zoekt naar Gods bedoeling met mensen in hun persoonlijke situatie.

Wanneer het gaat om complexere problemen, zoals rouw en verlieservaringen, laag zelfbeeld, angst en bezorgdheid, toenemende sombere gevoelens, een vertekend Godsbeeld of allerlei problemen in onderlinge relaties kan pastorale counseling een aanvulling zijn op de zorg van de kerk en reguliere hulpverlening. Als toegankelijk pastorale counselor kan ik laagdrempelige en effectieve hulp bieden, waardoor het niet direct noodzakelijk is een beroep te doen op een psycholoog. Wanneer je in principe altijd goed functioneert, maar tijdelijk vastgelopen bent, help ik de stagnatie op te lossen. Na een aantal gesprekken kun je weer zelfstandig verder. Het gaat hierbij dus nooit om psychiatrische problematiek en ik schrijf geen medicatie voor.

Counseling bestaat uit drie aspecten: samen Gods weg zoeken in je problemen, Zijn principes op een concrete en zichtbare manier leren toepassen, en de innerlijke vrede die dit tot gevolg heeft ervaren.

Indien gewenst werk ik graag samen met je kerkelijke gemeente om je te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid.

De hulp die ik bied valt onder het beroepsgeheim, en wordt niet gedeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van jou als cliënt.

Pastoraat

Pastoraat komt van het Latijnse ‘pastor’, wat herder betekent. In het christelijk geloof is Jezus de Herder uit Psalm 23. Hij bekommert Zich om Zijn kudde, de gelovigen. Het beeld van een kudde komt uit de Bijbel en staat voor alle gelovigen samen, ongeacht hun kerkelijke ‘kleur’. Die kerkkleur is niet bepalend, maar wel of de ‘schapen’ de stem van de Herder kennen, want alleen zij ‘verstaan’ Hem (Johannes 10 vers 27-28). Het Bijbelse beeld illustreert Gods zorg voor mensen, die Hij beschouwt als een kudde schapen zonder herder. Die herder wil Hij zijn.

 • Wanneer is Pastoraat en Contextuele Hulp zinvol?
  • Als je behoefte hebt aan verandering;
  • Als je vragen hebt over de zin en het doel van je leven;
  • Als je een klankbord zoekt in verband met je persoonlijke situatie of ontwikkeling;
  • Als je beter wilt leren omgaan met hoog gevoeligheid;
  • Als je van je minderwaardigheidsgevoelens af wilt;
  • Als je beter voor jezelf wilt zorgen;
  • Als je de regie over je leven terug wilt;
  • Als je last hebt van schuldgevoelens;
  • Als je je bewust wilt worden van overtuigingen en gewoontes die jou ervan weerhouden je doel te bereiken;
  • Als je hulp kunt gebruiken bij het ontdekken van je doel;
  • Als je verlangt naar meer levensvreugde, passie en voldoening in je leven;
  • Als je een steuntje in de rug kunt gebruiken bij het transformeren van belemmerende gewoontes;
  • Wanneer je het moeilijk vindt om een bepaalde situatie een plek te geven in je leven;
  • Wanneer je beter wilt leren omgaan met iets waar je moeite mee hebt;
  • Wanneer je wilt weten hoe je jouw eigen kracht en innerlijke hulpbronnen (nog) beter kunt aanspreken;

   In alle bovenstaande gevallen is een counselinggesprek- of traject iets voor jou.

Heb je een specifieke vraag of klacht en wil je weten welke aanpak daarop aansluit? 
Dan bekijken we samen welke behandeling bij jou past. 

 

cronjob