wandelpastor header

Wat is Contextuele Hulp?

Als mensen leven we altijd in relatie tot elkaar. In het contextuele denken wordt een relatie gezien als een balans van geven en ontvangen. Ieder mens wil geven en bijdragen aan het goede, dat begint al in de kindertijd. Hoe die balans er uit ziet is veelal bepalend voor je welzijn; zijn de lusten en de lasten van je leven eerlijk verdeeld? Zo ja, dan is je relatie ‘in balans’, en dit draagt bij aan je levensgeluk. Hoe meer evenwicht, hoe beter je in je vel zit.

Als er onbalans bestaat is dat veel minder het geval. Met onbalans bedoel ik dat het evenwicht tussen geven en nemen weg is; dan ervaar je allerlei zorgen en problemen in je gezin en je relatie, op het werk, in de kerk enzovoort. En dat heeft gevolgen voor je levensgeluk, voor je mogelijkheden om jezelf te zijn, om te groeien als mens.

Soms voel je je leeggegeven. Soms krijg je last van perfectionisme en faalangst. Maar ook kan het gebeuren dat je weinig vrijheid had om volwassen en zelfstandig te worden, of waren er veel ruzies thuis en kreeg jij vaak de schuld. De balans is uit evenwicht geraakt en soms zit het muurvast tussen jou en mensen die echt belangrijk voor je zijn.

Genieten van je leven

In contextuele therapie onderzoek je hoe jouw balans er uit ziet. Wat heb jij gegeven? Hoe heb jij gezorgd? Wat heeft het jou gekost, wat had je nodig, maar heb je niet gekregen? Of wat heeft het je opgeleverd, wat heb je erdoor ontvangen? Het helpt om uit te zoeken waar je nog wel iets van vertrouwen kunt vinden om misschien toch een gesprek aan te gaan. Of meer zelfvertrouwen op te bouwen en je grenzen tegenover ‘uitbuitende’ krachten te bepalen. Zo kan een vastgeroeste balans toch weer in beweging komen. En dat is goed nieuws! Beweging betekent leven, en als er leven is, is er hoop. En groei.

Betekenis voor je geloof

Deze balans tussen mensen heeft ook invloed op geloven, op je relatie met God als jouw Vader. Door je menselijke relaties in beweging te brengen en te herstellen verandert ook je relatie met God ten positieve. God komt dichterbij. Daarom betrek ik ook je context in de zorg voor je ziel, dat we pastoraat noemen. Belemmeringen opruimen die in je dagelijks leven problemen veroorzaken kunnen nieuw perspectief bieden op hoe je naar God kijkt, hoe Hij in jouw leven dichterbij kan komen.


Heb je een specifieke vraag of klacht?
Bel of mail me gerust, en samen bekijken we welke behandeling het beste bij jou past. 

 

cronjob