Wat is Contextuele Hulp?

Mensen leven altijd in relatie tot elkaar. In het contextuele denken worden relaties gezien als een balans van geven en ontvangen: alle mensen zijn gevende mensen, ze willen bijdragen aan het goede. Al in de kindertijd begint dat, en hoe die balans er uit ziet is veelal bepalend voor iemands welzijn; zijn de lusten en de lasten van het leven eerlijk verdeeld? Zo ja, dan is een relatie ‘in balans’, en dit draagt bij aan iemands levensgeluk. Hoe meer evenwicht, hoe beter je in je vel zit.

Als er on-balans bestaat is dat veel minder het geval. Met onbalans bedoelen we dat het evenwicht tussen geven en nemen weg is; dan ervaar je allerlei zorgen en problemen in je gezin, relatie, op het werk, in de kerk enzovoort. En dat heeft gevolgen voor je levensgeluk, voor je mogelijkheden om jezelf te zijn, om te groeien als mens.

Soms voel je je leeggegeven. Soms krijg je last van perfectionisme en faalangst. Maar ook kan het gebeuren dat je weinig vrijheid had om volwassen en zelfstandig te worden, of waren er veel ruzies thuis en kreeg jij vaak de schuld. De balansen zijn uit evenwicht geraakt en soms zit het muurvast tussen jou en mensen die echt belangrijk voor je zijn.

Genieten van je leven

In contextuele therapie onderzoek je hoe jouw balansen er uit zien. Wat heb jij gegeven? Hoe heb jij gezorgd? Wat heeft het jou gekost, wat had je nodig maar heb je niet gekregen? Of wat heeft het je opgeleverd, wat heb je erdoor ontvangen? Het helpt om uit te zoeken waar je nog wel iets van vertrouwen kunt vinden om misschien toch een gesprek aan te gaan. Meer zelfvertrouwen op te bouwen en je grenzen tegenover ‘uitbuitende’ krachten te bepalen. Zo kunnen vastgeroeste balansen toch weer in beweging komen. En dat is goed nieuws! Beweging betekent leven, en als er leven is, is er hoop. En groei.

Betekenis voor je geloof

Deze balansen tussen mensen hebben ook invloed op geloven, op je relatie met God als jouw Vader. Door je menselijke relaties in beweging te brengen en te herstellen verandert ook je relatie met God positief. God komt dichter bij. Daarom werk ik in het pastoraat ( de zorg voor de ziel) ook met de context van mensen. De belemmeringen opruimen die in je dagelijks leven problemen veroorzaken kunnen nieuw perspectief bieden op hoe je naar God kijkt, hoe Hij in jouw leven dichterbij kan komen.


Heb je een specifieke vraag of klacht en hoe je die aangepakt wilt hebben? 
Samen kijken we welke behandeling bij jou past. 

 

Agnes Visser

Mijn werk is mensen in geestelijke of psychische nood te-recht helpen. Mijn passie is dit te doen vanuit mijn christelijke achtergrond en met oog voor zingeving in dit leven.

cronjob