Werkwijze

Pastorale counseling

Dit is een gespecialiseerde vorm van christelijke hulpverlening. Het algemene doel van pastoraat is leren leven op Gods manier in Gods wereld. De Bijbel is daarvoor het uitgangspunt omdat God zichzelf in de Bijbel bekend maakt: wie Hij is, wat Hij doet, en hoe dat voor jou van betekenis is. Je word je geholpen te ontdekken wat Gods bedoeling met jouw situatie is en dit in geloof te aanvaarden. Stap voor stap wordt er aan gewerkt je leven met God te integreren in de dagelijkse praktijk. Zo ga je leven in ruimte en vrijheid, door genade en in liefde voor God, jezelf en de ander.

Contextuele benadering

In de pastorale gesprekken wordt gebruik gemaakt van de contextuele theorie. Dit is een benadering waarbij jouw problemen geen puur individuele thema's zijn maar altijd ook te maken hebben met je geschiedenis: relaties en generaties uit heden, verleden en toekomst. Zelfs als er nooit iemand uit jouw familie of gezin mee komt naar de therapiesessies.
De gedachte is dat wanneer mensen tot hun recht willen komen en juist daarin vastlopen, dit veelal een relationele oorzaak heeft in de voor hem belangrijke (familie) relaties. Deze relaties zijn de meest krachtige bron van heling en ontwikkeling en bieden tevens kansen om met de problemen om te gaan. Wanneer geen letterlijk herstel van relaties mogelijk is biedt deze benadering toch uitkomst.

Niet de zoveelste nieuwe stroming
De Hongaarse proff. dr. Ivan Boszormenyi-Nagy is de grondlegger van deze benadering. Hij formuleerde een 30-tal begrippen die je wetmatig zou kunnen noemen voor iedere relatie en gezinsstructuur. De meest opmerkelijke zijn:

  • Loyaliteiten; aan wie je wel of niet loyaal bent of mag zijn
  • De balans van geven en ontvangen per relatie
  • (On)rechtvaardigheid in iedere één op één relatie
  • Betrouwbaarheid en vertrouwen; hoe heb je dat meegekregen en hoe geef je dat vorm
unnamed2
 
1
Aanmelding, gratis kennismakingsgesprek en eerste verkenning. Samen bekijken we of ik iets voor je kan betekenen, of dat je beter ergens anders geholpen kunt worden.
2
De gesprekken duren een uur, maar het 'echte' werk doe je zelf tussen de gesprekken in. Daarvoor krijg je soms opdrachten mee, die je helpen bij het veranderingsproces.
3
De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk, informatie kan uitsluitend gedeeld worden met andere hulpverleners [huisarts, voorganger/ dominee] of familie, wanneer jij daar schriftelijk toestemming hebt gegeven.
 

 

Bekijk hier de tarieven

Agnes Visser

Mijn werk is mensen in geestelijke of psychische nood te-recht helpen. Mijn passie is dit te doen vanuit mijn christelijke achtergrond en met oog voor zingeving in dit leven.

cronjob