wandelpastor header

Werkwijze

Pastorale counseling

Dit is een gespecialiseerde vorm van christelijke hulpverlening. Het algemene doel van pastoraat is leren leven op de manier die God voor ons en de wereld bedoeld heeft, met de Bijbel als uitgangspunt. Daarin maakt God Zichzelf bekend: Wie Hij is, wat Hij doet, en hoe dat voor jou van betekenis is. We gaan er stap voor stap aan werken je leven met God te integreren in je dagelijkse praktijk. Zo ontstaat er ruimte en vrijheid, door genade en in liefde voor God, jezelf en de ander.

Contextuele benadering

In het Pastoraat wordt gebruik gemaakt van de contextuele methodiek. Dit is een benadering waarbij jouw problemen geen puur individuele thema’s zijn, maar altijd ook te maken hebben met je geschiedenis, de relaties en generaties uit heden, verleden en toekomst. Zelfs als er nooit iemand uit jouw familie of gezin mee komt naar de therapiesessies heeft de hulpverlening aandacht voor hun rol en invloed op jouw verhaal.
De gedachte is dat wanneer mensen tot hun recht willen komen en juist daarin vastlopen, dit veelal een relationele oorzaak heeft in de voor hem of haar belangrijke (familie)relaties. Deze relaties zijn de meest krachtige bron van heling en ontwikkeling en bieden tevens kansen om met problemen om te gaan. Wanneer er geen herstel van relaties mogelijk is, bijvoorbeeld door een overlijden of ongewenste breuk, biedt deze benadering toch uitkomst.

Niet de zoveelste nieuwe stroming

De Hongaarse prof. dr. Ivan Boszormenyi-Nagy is de grondlegger van deze contextuele benadering. Hij formuleerde een dertigtal begrippen die je wetmatig zou kunnen noemen voor iedere relatie en gezinsstructuur. De meest opmerkelijke zijn:

  • Loyaliteiten; aan wie je wel of niet loyaal bent of mag zijn
  • De balans van geven en ontvangen in de relatie
  • (On)rechtvaardigheid in iedere een-op-een relatie
  • Betrouwbaarheid en vertrouwen; hoe heb je dat meegekregen en hoe geef je dat vorm
unnamed2
 
1
Aanmelding, gratis kennismakingsgesprek en eerste verkenning. Samen bekijken we of ik iets voor je kan betekenen, of dat je ergens anders beter geholpen kunt worden.
2
De gesprekken duren een uur, maar het 'echte' werk doe je zelf in de tijd tussen de gesprekken in. Daarvoor krijg je soms opdrachten mee, die je helpen bij het veranderingsproces.
3
De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk, informatie kan uitsluitend gedeeld worden met andere hulpverleners, zoals huisarts, voorganger en dominee, of met familie. Echter alleen wanneer jij daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.
 

 

Bekijk hier de tarieven

cronjob