Werkwijze

Pastorale counseling is een gespecialiseerde vorm van christelijke hulpverlening. Vanuit het algemene doel van pastoraat wordt de client geholpen te ontdekken wat Gods bedoeling met de situatie is en dit in geloof te aanvaarden. Stap voor stap wordt er aan gewerkt de keuze voor God te integreren in praktijk van het leven. Hierbij krijgen drie aspecten aandacht: de eer van God zoeken, de zichtbare en concrete uitwerking hiervan in iemands leven en de innerlijke vrede die dit tot gevolg heeft.

Er wordt gebruik gemaakt van methodieken uit wetenschappelijk verworven kennis van de psychologie, voor zover die in overeenstemming zijn met Gods Woord.

1
Aanmelding, gratis kennismakingsgesprek en eerste verkenning. Samen bekijken we of ik iets voor je kan betekenen, of dat je beter ergens anders geholpen kunt worden.
2
De gesprekken duren een uur, maar het 'echte' werk doe je zelf tussen de gesprekken in. Daarvoor krijg je soms opdrachten mee, die je helpen bij het veranderingsproces.
3
De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk, informatie kan uitsluitend gedeeld worden met andere hulpverleners [huisarts, voorganger/ dominee] of familie, wanneer jij daar schriftelijk toestemming hebt gegeven.
 

 

Bekijk hier de tarieven

Agnes Visser

Mijn werk is mensen in geestelijke of psychische nood te-recht helpen. Mijn passie is dit te doen vanuit mijn christelijke achtergrond en met oog voor zingeving in dit leven.

cronjob