header

ZIJN EMOTIES BELANGRIJK IN DE RELATIE MET GOD?

 

Heel veel christenen verlangen ernaar ‘iets’ van God te ervaren, in een echte, persoonlijke ontmoeting. Het is niet zo dat zij God niet kennen. Ze weten vaak veel over Hem. Uit de Bijbel, studiekringen, gesprekken en allerlei uitstekende, inspirerende en informatieve lectuur.

Toch voelen zij van binnen een gemis, in hun gevoelsleven is het vaak [ongewild] een stille, zelfs wat kille bedoening. Ze ervaren afstand tussen zichzelf  God en Jezus.

 Wij mensen doen dátgene, wat wij in ons hart ‘voelen’. Wanneer je eens niet lekker in je vel zit, (psychisch, lichamelijk, geloof) kun je in reactie daarop klachten ontwikkelen. Soms ook niet goed meer functioneren. Als je dan hulp zoekt, is die vaak eenzijdig gericht op ‘anders leren denken’.  Het idee is: wanneer je anders denkt voel je je anders en wil je iets anders, lees: iets beters.

Dat klopt ook zeker, en tegelijk is het eenzijdig. Omdat het belang van gevoelens, emoties onderbelicht blijft. Anders leren denken is deels een bruikbare methode om nieuwe inzichten te krijgen en toe te passen. Maar er is ook belangrijk verband met voelen en emoties. Gevoelens zijn belangrijk, ze doen er toe. Ze zeggen namelijk iets, emoties zijn signalen. Gevoelens zeggen ons iets over de kwaliteit van relaties. Relaties met onszelf en andere mensen en met dieren, en zeer zeker ook met God.

Daar zit ook het grootste belang van emoties in: ze vertellen ons iets over onze relatie met God. Hoe belangrijk is die?  Waarop is ons hart in de eerste plaats gericht? Is het gericht op ons zelf, of op God?

Dit klinkt je misschien vreemd in de oren, en tegelijk is het Bijbelse waarheid: in Gods koninkrijk bestaat geen goed en fout, goed en kwaad. Dat bestaat wel in de wereld waar de zonde regeert, de wereld die in zonde is gevallen en waar de duivel zijn rechten doet gelden.

Zonde doen is namelijk niet dat je fouten maakt, zonden zijn wel het gevolg van zonde. Zonde is: je doel missen. Welk doel? Gods doel met jouw en mijn leven, namelijk Hem liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Heel concreet is dat: in relatie met God leven, Hem kennen en met Hem leven in alle dingen, op alle terreinen van je leven. Met dagelijks vallen en weer opstaan. Maar met Hem op nr. 1. Steeds weer investeren in de relatie met Hem.

God heeft een plan met jouw leven, een persoonlijk plan, wat bij jou past. Gods weg met jou past bij dat plan. Van nature is jouw persoonlijkheid die van ‘zonde’, door je  geboorte in deze wereld, naast je doel als het ware. Door geloof in Jezus, die stierf aan het kruis en opstond uit de dood voor jou, sterf jij met Jezus aan het kruis en sta jij met Hem op uit de dood, als een nieuwe schepping. Een schepsel dat vrij is gemaakt van zonde, dat wel tot zijn/ haar [be]doel[ing] komt. In de kracht van de Geest. Zo ben jij in staat God lief te hebben boven alles, en je naaste als jezelf. God eren om Wie Hij is, tot diepe vrede en blijdschap komen. Ook als er lijden is, en dat komt er.

Wanneer je in die relatie met God leeft is er ook ruimte om over alle gevoelens te praten die je ervaart, met God. Als je dat niet doet is je kennis van God wel waar maar niet doorleefd. Je kent God van ‘horen zeggen’, maar weet niet Wie Hij echt is.  En jij voelt je niet gekend door God. Dan ga je in de overlevingsmodus, je beschermd je hart zelf wanneer het bezeerd wordt. Je zorgt voor jezelf in het leven om op de been te blijven, zodat je je NIET alleen, verlaten of in de steek gelaten voelt. Je vlucht, of je vecht. Tegen je medemensen, tegen jezelf, tegen God uiteindelijk. En niet alleen jouw gevoelens, maar ook Gods gevoelens worden hierbij gekwetst, want diegene [jij dus] met Wie Hij een diepe liefdevolle band wil, die loopt emotioneel weg bij Hem, die vecht tegen Hem met woede, jaloezie, angst, schaamte, wanhoop, minachting. Jij bent zeer geliefd door Hem, maar je verlaat Hem, wijst Hem af, laat Hem in de steek om jezelf te redden. Dat gaat een tijdje goed hoor. Maar het moment dat je ‘breekt’ komt ook. Als je dat herkent, vraag je dan eens af:

  1. Wat gebeurt er nu eigenlijk precies?
  2. Wat zijn de gevolgen hiervan voor jouw leven?
  3. Wat denk je daar bij? Over jezelf, of over de situatie?
  4. Wat zou je nodig hebben?

Voel je vrij om hierover contact op te nemen via http://www.elpidos-counseling.nl/contact

Ik praat graag met je door over dit onderwerp of jouw situatie.

Comments powered by CComment

cronjob