header

Wees niet bang

Bang zijn is nodig en nuttig. Wie niet bang is leeft gevaarlijker dan wie wel angst kent. De vraag bij angst voelen is: is de angst nuttig? Is er gevaar? Ben je bijvoorbeeld bang voor besmetting met het Coronavirus? En geef je daarom gehoor aan de maatregelen die zijn ingesteld om dat te voorkomen? Dan ben je goed bezig, wijs. Ben je niet bang, dan ga je gewoon je gang en let nergens op. Gevaarlijk voor jezelf en voor anderen. Of is de angst belemmerend? Door angsten kun je ook verantwoordelijkheid in je leven ontlopen, en zo steeds negatiever denken over jezelf of anderen. Angst kan nuttig zijn, maar ook veel ellende opleveren…

Er zijn mensen die in aanleg gevoeliger zijn voor angsten. Zij reageren heftiger op bepaalde omstandigheden dan anderen. Dat is geen aanstellerij, het komt bij hen allemaal veel steviger binnen. Het is te vergelijken met de angst die je voelt wanneer je gedwongen wordt een brandend huis in te gaan. Wie zou daar niet bang voor zijn? Gevoelige mensen ervaren die angst veel eerder dan anderen.

Angst heeft verschillende oorzaken. Ze kan worden opgeroepen door nare ervaringen,, door jouw reactie op ervaringen, en door hoe jouw persoonlijkheid in elkaar zit. Er zijn drie ‘soorten’ angsten: aangeleerde angst, angst voor een ingrijpende gebeurtenis [trauma] en angst door nare ervaringen. Er kan een serieuze angststoornis ontstaan, maar het hoeft niet.

Wanneer je in aanleg gevoelig bent voor angsten, of er overkomt je iets heel ingrijpends dan is daar op zichzelf niet veel aan te veranderen. Het zijn feiten. Maar er speelt meer mee in het ontwikkelen van een angststoornis. Het gaat er om: hoe ga je om met angst in je leven?

Dit is goed nieuws, omdat dit betekent dat je ook zelf invloed kunt hebben op het verminderen van jouw angst.. Angst geeft mensen vaak het gevoel de controle over hun leven te zijn verloren: de angst heeft jou in zijn greep, in plaats van dat jij grip hebt over jouw angst. Je BENT de angst niet, bedoel ik maar, je HEBT de angst. Het zijn je eigen angstaanjagende gedachten over een gebeurtenis of situatie die jouw angsten voeden. Zo versterk je je angst en ontstaat een stoornis die je belemmerd in je dagelijks functioneren en je plezier in het leven met de mensen waar je van houdt.

Goed nieuws eigenlijk, want het betekent dat je er iets aan kunt doen, je kunt de regie terugpakken. Door te leren hoe je jouw gedachten actief een andere richting op kunt sturen, en weer grip te krijgen op je leven en op de angst. Hoe je dat doet leer je in gesprekstherapie eventueel aangevuld met [tijdelijke] medicatie. Dit is afhankelijk van jouw symptomen en de soort angst waar je mee kampt.

Maar er is nog een belangrijk aspect aan angst, namelijk wat God erover te zeggen heeft. Hij wil niet dat mensen bang zijn, daarom spreekt de Bibjel er zoveel over. God is een God van liefde. Als Gods liefde in ons is, hoeven we niet bang te zijn voor zijn oordeel. Volmaakte liefde laat alle angst verdwijnen. Angst betekent dat je bang bent voor Gods straf. Wie daar bang voor is, heeft geen volmaakte liefde in zich. ( 1 Joh.4: 18)

We hoeven niet bang te zijn, ook al is er gevaar, ook al is het donker om ons heen. Want Jezus is bij ons, Hij beschermt en Hij geeft moed (Ps 23:4)

Slechts twee Bijbelverzen van de 400 die ons bemoedigen tegen de angsten in ons leven. Wat doen we met Gods beloften? Ik geloof ze, en heb daarbij moeten leren dat dat niet betekent dat mij nooit iets naars overkomt. Want dat gebeurt wel. Er zijn geen garanties dat ik gezond en levenslang gelukkig ben. Integendeel, niet voor mij en voor niemand. En toch zegt God: wees niet bang…

Hoe helpt je dat? Mij helpt het doordat ik besef dat wat er ook gebeurt, mijn leven veilig is bij God. Zelfs al ga ik dood: Hij zal zelf met mij meegaan. Hij zal mij helpen. Hij blijft steeds bij mij, Hij zal mij niet in de steek laten. Ik hoef echt niet bang te zijn ( Deut. 31:8)

Mijn taak is het dat vertrouwen te voeden, niet mijn angsten. Gods taak is het mij te beschermen, en voor mij te zorgen. Het bewijs dat Hij dat ook doet vind ik ook in de Bijbel: Christus heeft Zijn leven voor ons gegeven toen wij nog slechte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. ( Rom.5:8)

Gedachten die angst aanjagen voeden die angsten waar we mee vechten in ons leven, en die ons geluk dwarsbomen. Die gedachten moeten we loslaten. En ze vervangen door goede ware gedachten die iets heel anders vertellen, dat is onze taak. God zegt ons welke goede ware gedachten dat moeten zijn: onze Schepper die ons gemaakt heeft en van ons houdt, die ons liefheeft en dat ook bewijst, elke dag opnieuw. Die vraagt ons Hem te vertrouwen, Zijn volmaakte liefde in ons leven toe te laten. Dat is uiteindelijk de enige manier om angst echt en voor altijd kwijt te raken.

Comments powered by CComment

cronjob