header

Wat je hart weet...

Om ons hart, ons meest wezenlijke innerlijk te leren kennen wijzen allerlei spirituele en esotherische  bronnen, zoals New Age, Yoga, Holisme, Religieus Humanisme, en allerlei oosterse en westerse stromingen en wereldreligies op het onderbewuste van de mens. In de geestelijke gezondheidszorg wordt van die inzichten steeds meer gebruik gemaakt, men ontdekt een potentieele maar verborgen bron van creatieve capaciteiten waar we ons lang niet altijd van bewust zijn. Door bewustwording van die onderbewuste harts- kennis kunnen we toegang krijgen tot een nieuwe diepere werkelijkheid. Vaak wordt die beschouwd als onze eigenlijke werkelijkheid.

Ik geloof ook in het onderbewuste, als een diepere werkelijkheid. Er speelt zich van alles af in ons hart en onze ziel waar we ons niet van bewust zijn, en dat tegelijkertijd wel invloed heeft op ons bestaan. De Bijbel noemt dat ons ‘bedrieglijke hart’:  Het hart van de mens is bedrieglijker dan alle andere dingen. Het is door en door slecht. Wie kan het werkelijk kennen? [Jer.17: 9] Bedrieglijk en door en door slecht, dat klinkt nogal heftig, dat is waar. Toch zegt deze tekst iets wezenlijks over de ‘diepere werkelijkheid’ van de mens: wie kan die werkelijk kennen?  Een bedrieglijk hart betekent hier niet dat de mens slecht is! Het betekent wel dat zijn hart hem vaak misleid. Vanuit de misleiding van je hart denk je dingen over jezelf en anderen die niet kloppen. 

De achtergrond van die misleiding door ons hart  ligt in het feit dat wij gevallen Beelddragers zijn. God maakte ons naar Zijn beeld en gelijkenis (Gen.1:27) We zijn Beelddragers, en Hij zag, toen Hij klaar was, dat het  zeer goed was zegt Genesis 1:31. God en mens genoten van elkaar en van de Hof van Eden ( Eden = prachtig). Ze waren één van hart en volkomen verbonden. Denk je eens in hoe zo’n relatie moet voelen? Toen kwam de zondeval, en hij verloor de één- van- hart-relatie met God. Leven in relatie met God is de kernwaarde van menselijk ‘zijn’. Let wel: hij was nog steeds Gods Beelddrager, maar nu met een on-verbonden hart, los van zijn Maker. Zodat het hem misleidt want leert je: je bent niet verbonden met je Levensbron, je bent op jezelf teruggeworpen. Jij bent alleen, en je moet het alleen zien te rooien in deze wereld. Dat is angstaanjagend eenzaam. Het maakt dat je je hart moet beschermen tegen ervaringen die dat gevoel opwekken, zoals afwijzing, onmacht en kwetsuren, tegen een gevoel van in de steek gelaten worden. Je werkelijk in de kern van je ziel alleen voelen is zo angstig omdat je hart niet meer verbonden is met God, die je maakte. In je onderbewuste sla je manieren van zelfbescherming op. Zonder dat je je daarvan bewust bent. Zo heeft het invloed op je bewuste 'zijn'. Je reageert van buiten, op basis van wat je onderbewuste weet. Je hart weet wat je verstand nog moet ontdekken. Vergelijk het met die ijsberg, waarvan alleen de bovenste helft zichtbaar is, het onderste deel ligt verborgen. Het bovenste zichtbare deel van het bewustzijn uit zich naar buiten toe in gedrag, emoties, opvattingen, die voortkomen vanuit het verborgen, onderbewuste. En dat noemt de Bijbel het bedrieglijke hart, wie zal het kennen?

Gelovigen leren in hun geloofsgemeenschap (de kerk) hoe ze moeten leven als christen. De Bijbel wordt uitgelegd en de waarheid verkondigd. Ze worden vermaand en onderwezen in de wil van God voor hun leven. Ze worden aangemoedigd om gehoorzaam te zijn en daarin te volharden, en zich niet te laten leiden door emoties maar door standvastigheid. En dat is zeker juist! Tegelijk kan, door gebrek aan aandacht voor dat, wat onder de waterspiegel, in het onderbewuste,  bestaat, schade ontstaan. Het lukt je niet om te doen wat je wordt voorgehouden, te geloven, te leven en God lief te hebben boven alles. Helaas leer je nogal eens dat er vooral naar uiterlijk vertoon wordt gekeken. De buitenkant is wat telt, hoe goed jij je kunt aanpassen, doet wat verwacht wordt maar zonder dat je hart er bij wordt betrokken. Wie heeft daar geen ervaring mee? Hoeveel gelovigen zijn zo niet beschadigd geraakt, zowel in als buiten de kerk?

Die schade vraagt om zelfonderzoek, wat is er verborgen, dat jouw gedachten en opvattingen beïnvloed? Dat is vaak pijnlijk en soms ook angstaanjagend! Maar juist deze pijn in je onderbewuste kan een richting wijzen, naar Jezus tóe. Onbewuste strategieën en patronen van je bedrieglijke hart kunnen je een tijd geholpen hebben, om te overleven. Maar het bij-effect is schadelijk: ze houden je weg bij echte verbinding, met anderen maar vooral met God. Jouw diepste verlangen naar de zekerheid dat God werkelijk betrouwbaar en liefdevol is blijft onvervuld. Daar kun je niet ‘bij’ komen. En die leugen van je bedrieglijke hart, dat God misschien onbetrouwbaar is, die moet ontmaskert worden.

Alleen innerlijke bereidheid om, samen met Jezus, te onderzoeken wat jouw hart weet, wat daar echt leeft, brengt je bij de Vader en verbindt je met Zijn hart. Waardoor dat bedrieglijke hart een oprecht en vrij hart wordt. Vrij om lief te hebben! Als je uit zelfbescherming besluit in je eigen bubbel te blijven kun je je alleen ‘boven de waterspiegel’ dus uiterlijk, op God richten. Je zal niet op een dieper gelegen niveau echte verbinding kunnen ervaren. De diepere werkelijkheid van wezenlijke verandering die de Bijbel bekering noemt.

Zou je willen ontdekken wat jou hart wel weet, maar je verstand nog niet? Wat heeft jouw onderbewuste je geleerd op je levenspad, waardoor je nu een muur om je hart hebt moeten plaatsen die ook invloed heeft op jouw contact met God? Hoe kun je die muur afbreken, en tot werkelijk herstel komen van je diepste innerlijk? En vooral: hoe kun jij die diepe verbinding met de Vader echt ervaren, met je hart en niet alleen met je verstand? Als je daar hulp bij wilt ben je van harte welkom bij Elpidos. Hoe dan ook: laat je hart je niet bedriegen door de leugen te geloven dat dit voor jou niet mogelijk is. Kom in actie!

https://www.elpidos-counseling.nl/contact

 

Comments powered by CComment

cronjob