header

WAT IS DE GROOTSTE LEUGEN OOIT?

 Jarenlang heb ik mezelf een andere echte leugen wijsgemaakt, te weten: niemand is geïnteresseerd in mij. Dat kwam zo: mijn hele jeugd stond in het teken van huwelijkse spanningen. Mijn ouders begonnen goed, door de tijd heen liep het goed mis. Mijn zus, broers en ik, wij leden daar onder. Allemaal hadden we onze eigen manier om ermee om te gaan dat de sfeer thuis niet veilig was.

Zelf zorgde ik ervoor dat niemand last van mij had, maar juist gemak: ik hielp zoveel ik kon, in het huishouden, jongere kinderen verzorgen, week- boodschappen, nooit zelf iets willen, altijd beschikbaar zijn. Zo leerde ik mezelf een ‘waarheid’: als ik rustig, gehoorzaam en behulpzaam was, zou het oké zijn dat ik er was. En dat bleek, op een andere manier was er weinig aandacht voor mij. Deze waarheid hielp mij, het was een overlevingsstrategie, en die werkte heel lang heel goed. Maar ja….er kwam ook een eind aan. Dat gehoorzame, zorgzame gedrag werd een last. Ik wilde wel eens dat iemand vroeg naar mijn dromen en behoeften! Ik voelde me erg eenzaam en ongelukkig. Ik hoopte op aandacht. Ik vroeg er nooit om. Ik wachtte af tot iemand me opmerkte. Ik maakte mezelf afhankelijk van wat anderen vonden. Ik vergat of wist niet meer wat ik zelf vond, of nodig had.

De leugen waar ik het meeste last van had was de gedachte dat ik liefde moet verdienen. Daar achter ligt de gedachte dat ik alleen recht van bestaan, recht op liefde heb als ik beschikbaar ben voor anderen. Ook een leugen. Nog dieper zat de gedachte met de bijbehorende angst: als niemand mij nodig heeft of om mij geeft ben ik alleen, verlaten. De diepe eenzaamheid van dat gevoel kan ik soms nog terughalen, als ik met cliënten praat die hier ook onder lijden, hun verdriet en pijn zie en voel hoeveel kwetsbaarheid daar in is. Dan voel ik me ontzettend dankbaar met mijn werk als hulpverlener. Mensen helpen ontdekken dat het leugens zijn, die ze geloven. Dat er een krachtige waarheid tegenover staat, waardoor zij hun gevoel van eigenwaarde opnieuw ontdekken.

Voor mij begint het met de waarheid van God over mijn bestaansrecht. Hij hield al van mij toen ik nog in de buik van mijn moeder zat: ‘toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim”. (psalm 139: 15) De waarheid die daar weer uit volgt is dat God mij bewust gewild heeft. Ik ben hier met een reden. Die reden ligt in Gods liefde voor mij: liefdevol en aandachtig heeft Hij mij ‘geweven’. Dat geeft pas eigenwaarde: de Schepper van hemel en aarde kent en ziet mij!

Die gedachte geeft me vleugels....

Dat wat wij denken beïnvloedt wat wij voelen in sterke mate. Helaas zijn vele van deze gedachten leugens, ze zijn ons wijsgemaakt door opvoeding, religie, omstandigheden, de kerk, sociale media, trauma’s. En omdat we die leugens geloven, veroorzaken ze negatieve emoties. Ze maken ons ongelukkig, meer dan wat ook. Je kunt je er een machteloos slachtoffer door voelen. Toch is dat ook een leugen: je bent NIET machteloos, je kunt iets doen aan dat akelige gevoel. Je bent, ook als slachtoffer, alleen zelf verantwoordelijk voor HOE je omgaat met wat jou is overkomen. Jij en ik, wij zijn zelf verantwoordelijkheid voor ons eigen handelen, tegenover onszelf en tegenover God. We mogen vertrouwen in de liefdevolle vergeving van God en de hulp van Zijn Geest. In de wereld waarin wij leven blijkt dat wij mensen al gauw in de leugen vluchten. De waarheid kan pijnlijk en riskant zijn, dat is waar. Niets doen kan de beste weg lijken als Je gelooft dat het onmogelijk is om bevrijd te worden uit die negatieve spiraal. DAT IS NIET WAAR!

Ontdek WELKE leugen jij gelooft, vindt de waarheid die bevrijdend werkt. Een boek dat je hierover zinvolle dingen leert, is geschreven door Chris Thurman (psycholoog aan de Minirth-Meier Clinic (USA)): “De leugens die we geloven”.

Wil jij er ook graag van af, dat akelige gevoel dat je er niet toe doet? Ga naar de website www.elpidos.nl.  en stuur het contactformulier in. Ik reageer binnen een dag!

Comments powered by CComment

cronjob