header

STRIJD

Het goede nieuws is dat wij in Christus overwinnaar zijn in deze strijd. Maar het gevecht moet wel gevoerd, gestreden worden. Het is dagelijks gaande. In Gen 28: 11-16 las ik over Jacob, die op de vlucht is voor zijn broer en als het nacht wordt gaat slapen. Hij droomt iets heel bijzonders: een ladder die tot in de hemel reikt, met engelen die afdalen en opstijgen. En dan spreekt God ook nog tegen Hem! Met grote beloften van land, nageslacht, een plek om goed en veilig te wonen, een terugkeer van zijn vlucht naar dit land. En…. Gods eigen nabijheid: “Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat ik je heb beloofd”

Wat een droom! Ik wou dat ik die had gehad, het lijkt me dat je je zo bemoedigd en opgetild voelt bij het wakker worden. Terwijl je op de vlucht bent, een spannende, onzekere tijd en toekomst tegemoet, helemaal in je eentje. Je bent dan helemaal in beslag genomen door de strijd om te overleven. Leven wordt overleven, een gevecht, vooral misschien wel tegen jezelf: doorgaan, niet opgeven. Volhouden! Positief blijven. Anders ga je ten onder, want je kent jezelf, je eigen kracht is beperkt, je kennis en wijsheid schieten vaak te kort en je maakt verkeerde keuzes. En ook al gaat het soms ook goed, over het geheel genomen valt het gewoon niet mee! Strijd leveren is een, vaak zware, krachtmeting. En dan lees ik in Jacobs reactie iets, wat mij enorm helpt. Het bepaald mij erbij dat het in het leven niet gaat om wat ik heb, of kan, of weet. Het gaat er om wie ik ken.

Jacob werd wakker en hij zei: Dit is zeker, op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.[vs16]. Je ziet het voor je: hij krabbelt met een slaperig hoofd overeind uit een droom, hij  lag op een steen, niet al te comfortabel toch. Hij droomt iets spectaculairs….hoort geweldige dingen uit Gods eigen mond….en hij zegt: ‘ nou moe….God is hier en ik had geen benul….!’ Zo’n klein zinnetje: ik besefte het niet….

Zo is het bij mij ook steeds: God is hier, bij mij, en ik besef het niet. Ik zoek Hem, ik roep Hem in de strijd, maar Hij is al bij mij. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij [Gal. 2:20]. En ik besef het niet!

Weet je dat het mij helpt: ik zeg het hardop zodra ik Gods kracht en wijsheid nodig heb. God is hier, en ik besef het niet. Maar Hij is hier echt, en Hij is bij mij. Hij laat me niet alleen. Wat er ook gebeurt, ik kan Hem vertrouwen, ik kan alles van Hem verwachten. God is de HEER voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht [Klaagliederen 3:24]

Hij heeft de strijd gestreden, en overwonnen! In Hem ben ik overwinnaar in  de strijd, zelfs op leven dood. Die strijd moet ik voeren, maar ik weet: Hij is bij mij. En laat mij niet alleen. Hij geeft kracht en moed om het uit te houden. Hij geeft omstandigheden die niet te zwaar voor mij zijn, en de enige die dat weet is Hij! Als ik dat besef……

Wat is jouw strijd? Wat betekent het voor jou: de HEER is in deze plaats aanwezig. En ik besefte het niet.

Ik hoor het graag van je!

Comments powered by CComment

cronjob