header

JE VIJANDEN LIEFHEBBEN, HOE DOE JE DAT?

 De liefde voor vijanden is niet dezelfde liefde als voor je geliefden. Je vijanden liefhebben is een besluit nemen dat je hen WILT liefhebben en vervolgens dat ook DOEN. Hoe zit dat?

In Matheus 5: 43-45 lezen we daarover en in Lucas 6: 27-28. Jezus zegt: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijanden haten”. En ik zeg jullie: heb je vijanden lief. Bidt voor hen die jou vervolgen. Zegen ze en doe goed voor hen.

In Leviticus 19: 16-18 staat de tekst die ‘gezegd werd’: wees niet haatdragend en koester geen wrok. Heb je naaste lief als jezelf. De woorden: haat je vijanden werden er later aan toegevoegd. Het was bedoeld als toelichting: je moet ‘alleen’ haten wie God haten: de vijanden van God. Zondaars.

Jezus zegt nu iets anders: je moet hen, die vijanden en zondaars zijn,  liefhebben. Dat deed Hij zelf ook. God bewees Zijn liefde voor ons, doordat Jezus voor ons is gestorven toen wij ook nog ‘vijanden’ [zondaars] waren. [Rom 5: 8] Kijk, dat verandert de zaak toch! Nu ben ik gelovig geworden, een kind van de Vader. Toen niet. Toen was ik een vijand, maar toch: een geliefde vijand! Wat zegt mij dit over mijn houding van nu?

Kwaliteit van de liefde

Het gaat hier niet over wie mijn naaste is en hoe waard hij of zij mijn liefde is. Het gaat hier over mijn manier van liefhebben. Er is verschil in de kwaliteit van liefhebben. Je partner, kinderen, ouders, vrienden, daar hou je van met een natuurlijke harts-liefde. Er is warmte, betrokkenheid, contact, een band. Maar je ‘vijanden’ heb je lief met de wil en de daad. Wat wil dat zeggen? 

Lukas 6: 27 legt het verder uit: Tot jullie die naar Mij luisteren [gehoorzamen] zeg Ik: heb je vijanden lief: wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.  Je collega zet anderen tegen je op met roddelpraat, in de buurt moeten ze je niet, je partner behandeld je slecht. Alle reden om de liefde te laten bekoelen, toch? Komt Jezus met de boodschap: wees goed, zegen, bidt! Dat voelt echt niet zo, als je zo ‘vervolgt’ wordt.

Maar Jezus wil het wel. Want: zo laat je zien wie jouw Vader is. Dat zegt iets over jouzelf, deze manier van omgaan met je vijanden. Hoe echt het is, het geloof. En daarmee ook: of het waar is. Tegelijk zegt het ook iets over je Vader: ‘…want Hij is goed voor wie ondankbaar en onwillig is’. [Lk 6: 35]. Voor jou en mij dus.

Maar hoe doe je dat?

Uit jezelf doe je het niet. Sterker nog: kun je het niet. Dus hoe dan? Door de Geest van God die in jou woont, al sinds het moment dat je Jezus hebt aangenomen, je geloof hebt beleden, de geloofsdoop hebt ontvangen. Een mens die de Geest niet heeft, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel heeft, kan alles beoordelen en zelf wordt hij door niemand beoordeeld.[1Kor 2:14]

Het geheim van het ‘hoe’ zit in de verbinding met je Vader in de hemel. Uit genade [van Hem] door geloof in Jezus [van jou]. De keus is om lief te willen hebben en goed te doen. Het is een besluit van je wil. En je wilt dat alleen maar omdat God het je leert door Zijn Geest. Hij helpt je voelen en begrijpen: die ander is ook geliefd, net als ik. Wij zijn van hetzelfde laken een pak. Zoals ik van mezelf houd, zo kies ik er voor van die laspak - die zelfs mijn vijand kan zijn-  te houden met de liefde van God: goed te doen, te bidden en te zegenen. Geen wrok koesteren, niet haatdragend zijn, wel eerlijk behandelen. Of het in ieder geval te willen, te proberen. Moeilijk! Maar daarvoor mag je God  altijd om wijsheid vragen, want Hij geeft dat zonder verwijt!

Probeer maar. Oefen maar. Dat is inderdaad moeilijk, en er kan heel wat achter zitten bij jezelf waardoor het nog veel moeilijker wordt. Als je hier meer over wilt weten of doorpraten, stuur mij een mail of maak een afspraak. Samen komen we verder op de weg van God.  

Comments powered by CComment

cronjob