header

Kies jij wat je wilt, of wat je moet?

‘Het weten’ is belangrijk, want wát, als je het niet weet? Als je geen knopen kunt doorhakken en de boel uit handen moet geven?

Heb jij een voorbeeld in je leven van zo’n situatie waarin jij volledig de controle had, en hoe voelde dat?

Altijd te weten wat je wilt, wat je moet doen, hoe je het moet doen geeft controle. Dat is een fijn gevoel, want dan weet je wat je moet kiezen.

Een illusie

En dan ineens…blijkt dat regie hebben en controle houden een illusie is. Zelf vond ik dat aanvankelijk vreselijk schrikken, het maakte me (onbewust) angstig. Dat betekende dat ik ervoor zorgde ATLIJD ‘in controle’ te zijn, want angst is een naar gevoel. Heel vermoeiend, en bovendien wilde ik helemaal geen controlefreak zijn! Want op die manier leef je zo vaak naast jezelf. Je bent niet wie je werkelijk bent : je bent jezelf niet. Die  controledrang  was echt een obstakel. een gevangenis bijna. Ik vond het erg moeilijk anderen te vertrouwen., en deed vaak maar alsof, onbewust. ik hield mezelf voor de gek en leefde in een kramp: ik moest ‘alles  weten’. Iedereen om mij heen en niet te vergeten ikzelf moest in een bepaald malletje passen, anders ging het FOUT…

En zo zette ik mijn ingeschapen vermogen om te kiezen op een tegennatuurlijke manier in: ik koos steeds voor datgene dat mij een gevoel van veiligheid bood, van controle hebben. ik ontnam daarmee mezelf en anderen kansen en mogelijkheden om te groeien want alles hing af van wat mij veilig leek, juist, of goed. En als dat niet kon, voelde ik onrust, spanning. ik voelde me niet vrij om dicht bij mezelf te blijven, rekening te houden met mijn eigen belangen en tegelijk die van anderen mee te laten tellen. 

Lukt het jou om ongeveer evenveel rekening te houden met jouw eigen belangen en die van de ander, wanneer je een (min of meer belangrijke) keuze maakt?

Tot je ontdekt dat het een keer stopt: je dacht alles in de hand te hebben. Maar het ging totaal anders, onverwacht komt er een dreiging in je leven die de boel op zijn kop zet.  Hoe je het ook aanpakt, steeds weer gaat het mis en breken de dingen je bij de handen af. Je verliest je relatie, je baan, je huis. Je gezondheid, je geloof. Van alles is mogelijk. En dan weet je het niet meer. Je hebt helemaal niets meer in de hand en bent overgeleverd aan…ja wat? Of wie? Het toeval of het lot? Of aan God?

Afhankelijke vrijheid

Ons vermogen om te kiezen betekent dat we verantwoordelijkheid kunnen dragen, onze keuzes hebben gevolgen. voor die gevolgen zijn we verantwoordelijk, omdat we gekozen hebben. Alleen zijn we ons daar lang niet altijd van bewust.

Wij zijn geschapen naar het beeld van God. Naar Zijn gelijkenis. Gen.1:27. Omdat wij op Hem lijken zijn we relationele wezens, die in staat zijn om te kiezen, en lief te hebben. God verlangt er naar dat wij in alle vrijheid voor Hem kiezen om in deze wereld met Hem in een liefdevolle relatie te leven, en vervolgens met onszelf en onze naasten. Zodat we veilig zijn bij Hem die ons liefheeft, kent en beschermd. Die ons in Zijn Koninkrijk een thuis geeft om voor altijd bij Hem te zijn. Maar we zijn onze keuzevrijheid verloren, toen we tegen Gods gebod in gingen en onze eigen behoefte aan controle boven Zijn zorg en liefde stelden en onze vrije wil misbruikten, tegen Hem. Lees het hele verhaal maar na in Genesis 3: 1-7: (…)toen gingen hun beiden de ogen open en zagen dat zij naakt waren. Ineens moesten zij zelf hun kwetsbaarheid beschermen…

Wanneer we ons vermogen om in vrijheid te kiezen niet inzetten voor een leven in liefde met en voor God, kunnen en zullen we nog steeds liefhebben, kiezen en relaties aangaan. Maar dan doen we dat zonder verbinding met onze Schepper en moeten we ons menselijke ‘zijn’ ( dat kwetsbaar is) helemaal zelf en alleen invullen en be-leven.  

Wat vind jij  ervan dat je Beelddrager van God bent? Wat voor gevoel roept die gedachte op, en wat doe je met dat gevoel? Tot welke actie kom je?

Dan blijkt dat er heel veel controle en kennis nodig is om het te ‘redden’ in dit leven. Controle en kennis die we nooit kunnen hebben. Beelddragers zijn zonder hun Voor-Beeld kansloos. en makkelijk te beschadigen.      Gelukkig blijkt in de praktijk van elke dag dat controle echt een illusie is, dat je niet alles kunt weten, hoe nodig je het ook hebt. Dat je jezelf geweld moet aandoen om te leven, wat vaak overleven wordt. Het kost je alles, en je vermogen om in vrijheid te kiezen wordt een dwangmatig kiezen om vooral de controle te kunnen handhaven, zodat je je veilig kan voelen.

Zonder controle vaart iedereen wel

Gelukkig, zeg ik. Want daardoor heb je de kans te ontdekken hoe je je vermogen om in vrijheid te kiezen terug krijgt! Dat begint met een keuze, een besluit van je wil. Het besluit namelijk om afhankelijk te willen zijn. Durf je te kiezen voor afhankelijkheid in plaats van controle? Het vraagt moed! Titus 3: 3-8 laat zien wat er gebeurt is: Vroeger waren wij zelf ook verblind, ongehoorzaam, verdwaald en de slaaf van allerlei verkeerde verlangens. We leefden in een wereld van haat: we haatten andere mensen en werden zelf gehaat. 4 Maar toen kwamen de vriendelijkheid, goedheid en mensenliefde van God onze Redder. 5 Hij redde ons door het bad van de nieuwe geboorte.  Hij maakte ons helemaal nieuw door de werking van zijn Heilige Geest. Hij deed dat niet omdat wij dat verdiend hadden met de dingen die we hadden gedaan. Nee, Hij deed dat omdat Hij medelijden met ons had. 6 Toen heeft Hij de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgestort. Dat kon Hij doen door wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. 7 Dankzij Gods goedheid werden we vrijgesproken van schuld. Zo werden we Gods kinderen. En zo kon Hij ons het eeuwige leven laten erven. 8 Dit is de waarheid. Daarom wil ik dat je over deze dingen vaak en duidelijk spreekt. Dan zullen de mensen die op God vertrouwen hun best doen om goede dingen te doen. (Basisbijbel)Titus 3: 3-8

Stel jezelf de vraag eens: hoe wil ik leven? Wil ik gebonden zijn of vrij?  Het antwoord lijkt makkelijk, maar het vraagt van jou en mij om werkelijk stil te staan bij de behoefte aan controle. Die biedt de  illusie van veiligheid, dat je niet overvallen zult worden door rampen. Een illusie die ooit wordt doorgeprikt, omdat niemand zelf alle dingen in de hand heeft, en het leven ons overkomt op momenten. dan sta je voor de keuze: durf jij (ik) los te laten? Dat wat jouw houvast was, maar het niet blijkt te zijn? als Beelddragers mogen we ons in de handen van God laten vallen op zulke momenten, voor altijd. Hij belooft trouw en en houdt Zich aan Zijn belofte:“Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt Zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.” Deut 7:9.

Gods trouw is een geschenk, dat moet worden aanvaard en uitgepakt. Dat kun jij doen door Hem te geloven (vertrouwen) en te kiezen voor loslaten van eigen houvast en zelfbescherming: U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.” ! Kor.10:13.
2 Tessalonicenzen 3:3 - “Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.”  

Durf jij afhankelijk te zijn van God voor jouw gevoel van veiligheid? Durf je te kiezen voor afhankelijkheid en vrijheid, in plaats van controle en gebondenheid?

Pas wanneer je kunt toelaten bij jezelf dat afhankelijkheid van God veel meer veiligheid en vrijheid biedt dan je eigen controledrang ooit mogelijk zal maken, wil je die keuze maken. Er is niemand die controle heeft, alleen God. God die 100% liefde en trouw is, en vol genade jou en mij op het oog heeft.

Kun jij je indenken dat God verlangend uitziet naar een relatie met jou om Zijn liefde in jouw leven uit te storten, met bakken tegelijk?

Misschien wel, misschien niet. Mocht je hier meer van willen weten, dan ben je van harte welkom in mijn praktijk voor Pastoraat en Contextuele Hulp. Vul het contactformulier op de website in, je ontvangt snel een reactie.

Comments powered by CComment

cronjob