header

HIJ LAAT MIJ RUSTEN

Wist je dat een schaap pas gaat liggen en rusten [herkauwen] als het zich veilig voelt? De minste dreiging maakt onrustig, het gaat onder geen beding liggen.Net zomin zal het drinken aan een oever als het water wild is. Om te kunnen eten en verteren heeft een schaap veiligheid en rust nodig. Want van nature zijn schapen angstige beestjes, die heel makkelijk in de problemen komen. Ze vluchten niet bij gevaar, of precies in de verkeerde richting. Ze verdrinken in de ondiepste slootjes, omdat ze blijven staan waar ze staan en hun vacht zich vol kan zuigen, of ze rollen op hun rug komen niet meer overeind door hun dikke vacht: een makkelijke prooi voor roofdieren.

Herken je het, hoe dit voor ons, bange mensen, ook geldt? Wat verlangen wij naar rust, diep van binnen en om ons heen. Geen saaie, stoffige gezapigheid, maar die vredige plek om te kunnen bloeien en groeien.

Psalm 23 schetst een prachtig beeld van die vrede. David, de koning die als jonge jongen herder was, schreef deze psalm uit eigen leer- en werkervaring. Hij legt een verband tussen de Goede Herder, Jezus, en de schapen van Zijn kudde, de gelovigen: jij en ik. Daar is een heel inspirerend boek over geschreven [U bent altijd bij mij, W. van der Kamp] Mij troffen de parallellen van het toebehoren aan de Goede Herder en wat Hij allemaal doet voor zijn kudde. Hoe Hij de schapen kent, echt ziet, en voor ze opkomt. Zorgzaam, liefdevol, trouw.

Let maar eens even op dat rustende schaap, en het stille water uit vers 2: Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. De Goede Herder laat mij rusten staat er, Hij zorgt ervoor dat ik ga liggen en uit ga rusten. Zodat ik tot mezelf kom, tijd heb om te kauwen op het voedsel, het te verteren; ik denk bij dat voedsel dan aan wat mij in de Bijbel wordt aangereikt, of in een Dagboekje, een dagtekst, een preek, een lied…en dat te overdenken. De tekst onderzoeken, de boodschap voor mij voor die dag te begrijpen en toepassen in mijn omstandigheden. Daar geniet ik van, want in die rust ontdek ik voor die dag mijn houvast, troost, richting. Uit mezelf ga ik niet gauw rustig zitten peinzen, er is zoveel drukte om me heen, of in mijn hoofd: dat leidt me af. Maar de Goede Herder helpt, Hij ‘laat mij liggen’ zodat ik het toch kan doen. Dat vredige water, daar kan ik dan drinken. In de veilige omgeving die de Herder bewaakt, is er ‘levend water’, een Bron die nooit opdroogt. Met dat levende water wordt mijn voedsel verteerbaar, en kan ik gezond blijven en groeien. Dan heb je dus inderdaad alles wat je nodig hebt, met zo’n Herder. Dan ontbreekt het je aan niets…

Roept dit bij jou hoop en verlangen op? Om ook zo iets te gaan ervaren? Kom eens praten, wie weet komen we samen op dat spoor voor jou.

Comments powered by CComment

cronjob