identiteit header

Identiteitscrisis

Hoe kan ik van mezelf houden?
Je voelt je dom. Onbekwaam. Je schiet telkens tekort. Dat stemmetje in je hoofd weet je er elke keer van te overtuigen dat jij niet interessant genoeg bent om van te houden, of aardig genoeg, of getalenteerd genoeg. Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt val je door de mand in je eigen ogen. Nog harder je best doen helpt soms, even. Maar steeds komt dat nare gevoel terug. Het maakt je verdrietig en onzeker. Je neemt steeds minder initiatief en je zelfvertrouwen zakt onder het nulpunt. Hoe kun je ooit van jezelf houden?

Hulp bij moeite met zelfaanvaarding
De Bijbelse bril laat je naar jezelf kijken met de ogen en het hart van God. In Gods hart is liefde en aanvaarding voor elk mens, door Jezus. Dus ook voor jou. Ontdek, dat zoals Jezus jou aanvaardt, jij ook jezelf mag aanvaarden. Dat is leren leven in vrijheid. Spreekt dit je aan en wil je doorpraten? Of heb je een vraag?

Bel of mail mij. Er is zeker verandering mogelijk!

 
 

God zoekt ook jou. Hij wil jou herstellen, Zijn beeld in jou 
opnieuw tot leven roepen.

Agnes Visser

Mijn werk is mensen in geestelijke of psychische nood te-recht helpen. Mijn passie is dit te doen vanuit mijn christelijke achtergrond en met oog voor zingeving in dit leven.

Agnes visser 2018

cronjob